Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Voor Traumabehandeling

EMDR  

'Van een traumatische ervaring naar een gewone ervaring'  

Iedereen kan soms op bepaalde momenten in het leven te maken krijgen met heftige ingrijpende gebeurtenissen die ons overkomen. Dat kan een ongeluk zijn, een brand, aanranding, verkrachting, geweldincident, pesterijen of iets anders naars. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel     van de getroffene 'verwerkt' deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen  zich psychische klachten of worden geconfronteerd met problemen die hun functioneren belemmeren. Gelukkig is dar iets aan te doen met een effectieve behandelmethode: EMDR 

Wat is EMDR?  

Eye Movement Desensitization and  Reprocessing is een kortdurende behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare of schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel  geweld of een geweldincident. Letterlijk vertaald betekent het: ‘door  oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken  en emotionele reacties ontladen.’ Door EMDR blijkt het mogelijk om een  ‘bevroren’ reactie op een traumatische ervaring te laten verdwijnen zonder  uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd. EMDR is vooral effectief bij  post traumatische stressstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere  psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) wanneer deze   zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

Hoe gaat EMDR in z’n werk?

De therapeut zal jou vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief  de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. De bedoeling is eerst om meer  informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het  verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal jou vragen om de gebeurtenis  opnieuw voor de geest te halen. Maar nu wordt dit gecombineerd met een  afleidende stimulus: handbewegingen van de therapeut,  of tikjes op  handen of knieën. Na elke stimulusset  wordt er gevraagd je te concentreren  op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De EMDR  procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar  soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Het is verstandig om direct na  een EMDR sessie rustig aan te doen.

Wat is het effect van EMDR?

De aangeboden stimulatiesets zullen er langzamerhand toe leiden dat de  herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds  gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Vaak  veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of  kleiner. Ook kunnen er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een  andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten  dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in jouw  levensgeschiedenis.

Voor wie is EMDR geschikt?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak  verwerken zij deze ervaringen op eigen kracht. Maar het is ook mogelijk dat  zich psychische klachten gaan ontwikkelen. Vaak gaat het om zich opdringende  herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden  (flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik-  en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men  van een post traumatische stressstoornis (PTSS).
De ervaringen met de toepassing van EMDR hebben in de afgelopen jaren laten  zien dat het mogelijk is ook andere psychische aandoeningen te behandelen met  deze methode. Te denken valt aan klachten die gepaard gaan met   vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte,  verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn  ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden  gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen  van de persoon, dat hij of zij  er nu nog steeds last van heeft.

Hoe nu verder?

Mocht je nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw klachten, dan kun je vrijblijvend contact opnemen of een afspraak maken. Telefoon: 06 27040586 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info