Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Rationele Emotieve Therapie

Wat is Rationele Emotieve Therapie?
Rationeel-emotieve therapie is een vorm van psychotherapie waarin wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Elke emotie wordt vooraf gegaan door gedachten. Psychische klachten ontstaan niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert. Ieder mens leeft op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen,is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag. Wanneer een overtuiging improductief of onjuist is, dan is er sprake van een irrationele overtuiging. Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen of gedachten, negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben.

In deze therapie leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van de cliënt heeft een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot verbetering of uitdoving van probleemgedrag.

Het irrationele van het ‘moeten’
In RET wordt de focus gelegd op de gedachten die wel irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een dwingend karakter hebben en waarin het ‘moeten’ sterk vertegenwoordig wordt. Zo kan een cliënt de gedachte hebben dat hij of zij door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en geliefd moet worden. Ook kan een cliënt het idee hebben dat hij of zij ten alle tijde moet presteren en in alle opzichten succesvol moet zijn. Een derde overtuiging kan zijn dat de cliënt vindt dat al zijn of haar wensen vervult moeten worden.

Mensen die met dergelijke irrationele overtuigingen leven, zullen moeite hebben met het aanvaarden van mislukkingen. Door eisen aan zichzelf te stellen waaraan onmogelijk voldaan kan worden kan men zich waardeloos voelen, snel gekwetst zijn of gevoelens van boosheid ontwikkelen tegenover anderen. Het is aan de Psycholoog om de cliënt bewust te maken van het irrationele karakter van zijn of haar overtuigingen, zodat deze procesmatig vervangen kunnen worden door gezondere, rationele gedachten.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info