Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Over mij

Sinds 2011 werk ik als zelfstandig Psychosociaal therapeut, coach en trainer. Ik ervaar het als een mooi vak waarin ik mensen kan (en mag) helpen bij ontwikkeling en/of herstel. Gerichte aandacht en persoonlijke benadering voor de mens staat voor mij centraal, 'wat er is mag er zijn'. 

Mijn eigen loopbaan in de hulpverlening begon eind jaren tachtig. In 1991 studeerde ik af aan de Hogeschool Rotterdam als HBO maatschappelijk werker met een brede basis als allround hulpverlener. Bij het Landelijke expertise centrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld Transact volgde ik de twee jarige specialisatie seksespecifieke hulpverlening. Ik ben me altijd blijven door ontwikkelen vanuit de behoefte aan verbreding  en verdieping. Hier volgt een greep uit de volgende opleiding, training en studie: verdiepingsmodule Posttraumatische stress stoornis, vervolgopleiding, behandeling/begeleiding van trauma's bij Transact; diverse 'train de trainer' opleidingen bij de Rutgers Nisso groep, Transact en Boertien trainingen.

Training en opleiding van meer recente datum zijn: in 2010 de opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve (gedrags) therapie en begeleiding bij het RINO te Amsterdam; in 2011 de verdiepingsmodule RET/ Rationele EmotieveTherapie bij het RINO te Utrecht; de basis- en verdiepingscursus EMDR / Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij het EMDR centrum Nederland. In 2012 basis EFT, Emotionial freedom Thechniques. Sinds 2009 studeer ik uit interesse psychologie aan de Open Universiteit en heb diverse modules psychologie gedaan. 2014/2015 Korzybski International, opleiding Solution Focused Psychotraumatology te Antwerpen. 2017 Cursus KOP, Kortdurende psychologische interventies, bij het RINO. 2017 basis ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Mijn werkervaring is breed, eind jaren tachtig begonnen in het wegloophuis, schippersinternaat, club en buurthuizen. Daarna een paar jaar bij het Algemeen maatschappelijk Werk en het crisiscentrum gewerkt. En sinds 1991 bij Pameijer. Ik ben begonnen als ambulante hulpverlener in een beschermde woonvorm voor getraumatiseerde cliënten, de 'vrouwenhuizen'. Ruim 12 jaar ben ik als trainer verbonden geweest aan de afdeling deskundigheidsbevordering. In die twaalf jaar heb ik verschillende trainingen/ cursussen op een veelheid van thema's ontwikkeld, gegeven en medewerkers gecoacht. Tenslotte heb ik voor het expertise centrum en kennis centrum van Pameijer gewerkt met de aandachtsgebieden, weerbaarheid, seksualiteit en preventie.

Sinds 2017 werk ik als docent voor het RINO te Utrecht en geef de module psychopathologie bij cliënten met een (L)VB.

Werkwijze

Ik werk eclectisch en maak gebruik van verschillende technieken, methodieken en inzichten uit de Oplossingsgerichte Cognitieve therapie/begeleiding als basis, de RET, ACT en/of EMDR. Afhankelijk van wat je hulp of coaching vraag is en wat bij jou past.  
De aanpak is een combinatie van inzichtgevend en praktisch. Het gaat er uiteindelijk om dat je jouw eigen, concrete oplossingen leert kennen en toepassen in je dagelijkse werk- en leefsituatie.

Werken in een veilige omgeving

In mijn werk vind ik het belangrijk dat je je op je gemak voelt. Dat je vrijuit kunt spreken, ook over de dingen waar je misschien moeilijk over vertelt. Er is niets ‘raar’ of ‘om je voor te schamen’ als je bij mij in de kamer zit. We gaan samen aan het werk vanuit de visie dat problemen de bron zijn van nieuwe kansen en mogelijkheden om te groeien als mens.

      

In een intakegesprek wordt de doelstelling geformuleerd.

Dan wordt in onderling overleg het aantal bijeenkomsten vastgesteld.  

Het traject wordt afgerond met een evaluatieve bijeenkomst.

Na het traject vindt er eventueel een follow-up plaats.

 

 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info