Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

PRIVACY beleid Psy-Therapie (AVG)

Uw privacy

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Psy-Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe   Psy-therapie omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Psy-therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in dossier gegevens opgenomen die ik, uitsluitend na voorafgaand overleg en jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere behandelaars, bijvoorbeeld verzekeringsarts, de (S)GGZ of uw huisarts.

Als behandelend therapeut ben ik de enige met toegang tot jouw gegevens. Ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uiteraard doe ik mijn best jouw privacy te waarborgen.

  •  Dit houdt in dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier.
  • Ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik door mijn waarnemer, bijvoorbeeld bij afwezigheid of ziekte.
  • Anoniem (dus met weglating van uw personalia) voor collegiale toetsing.
  • Opstellen van facturen, financiële administratie.

BEWAARPLICHT

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals vereist in WGBO 20 jaar bewaard. 

Privacy op zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
•  Naam, adres en woonplaats
•  Geboortedatum
•  Datum van de behandeling
•  Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
•  Kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Kaart
Opbellen
E-mail
Info