Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Je PRIVACY

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dossier gegevens opgenomen die ik, uitsluitend na voorafgaand overleg en jouw expliciete  toestemming, heb opgevraagd bij andere behandelaars, bijvoorbeeld  verzekeringsarts, de (S)GGZ of uw huisarts.

Als behandelend therapeut ben ik de enige met toegang tot jouw gegevens. Ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uiteraard doe ik mijn best jouw privacy te waarborgen.

 •  Dit houdt in dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier.
 • Ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 •  De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik door mijn waarnemer, bijvoorbeeld bij afwezigheid of ziekte.
 • Anoniem (dus met weglating van uw personalia) voor collegiale toetsing.
 • Opstellen van facturen, financiële administratie.
 • Bij ieder hierboven niet genoemd gegevensgebruik vraag ik u expliciet om toestemming.

BEWAARPLICHT

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals vereist in WGBO 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, psychosociale therapie
 • de kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Kaart
Opbellen
E-mail
Info