Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Oplossingsgerichte Cognitieve therapie en coaching

Oplossingsgerichte therapie of coaching biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. De methode is pragmatisch en stimuleert betrokkenheid en samenwerking waardoor behaalde resultaten vaak duurzaam zijn. De psychologische voordelen van oplossingsgerichte therapie of coaching is dat het een positieve benadering is die perspectief biedt, aandacht heeft voor wat er al is, geeft vertrouwen dat mogelijkheden en succes bereikbaar is, en het zetten van kleine stapjes geeft ieder een gevoel van invloed en controle. Het is een prima methode om in je kracht te komen en te ontwikkelen. 

Wat is Oplossingsgerichte cognitieve Therapie?
Oplossingsgerichte cognitieve therapie is gericht op het benutten van je sterke kanten en hulpbronnen. En gaat ervan uit dat elke persoon beschikt over kerncompetenties, bewuste of onbewuste vermogens die aangesproken kunnen worden. Samen onderzoeken we welke vaardigheden je al in huis hebt om je huidige problemen aan te pakken.

De oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. De Psychosociaal therapeut stimuleert de cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost.

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij bent de Expert en jouw referentiekader is bepalend voor de manier waarop oplossingen worden vormgegeven.

Door oplossingsgerichte vragen te stellen kijkt de therapeut over je schouder mee en word je uitgenodigd om je doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.

Oplossingsgerichte cognitieve therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Over het algemeen duurt oplossingsgerichte therapie kort, hoewel het aantal sessies niet vaststaat. In het eerste gesprek formuleer je Jouw doel. Bij voorkeur gebeurt dit in positieve, concrete en haalbare gedragstermen.
De therapeut helpt je om inzicht te krijgen in wat er in de plaats van het probleem moet komen. Een hulpmiddel hierbij kan de wondervraag zijn. Die luidt: ‘Stel dat er vannacht, terwijl u slaapt, een wonder gebeurt. Het wonder is dat de problemen, waarvoor u hier zit, zijn opgelost. Wat zou morgenochtend het eerste zijn waaraan u merkt dat het wonder gebeurd is?’

De oplossingsgerichte cognitieve therapie gaat ervan uit dat er vrijwel altijd uitzonderingen zijn op het optreden van het probleem. Dat zijn situaties waarin het probleem zich niet voordoet terwijl dat wel verwacht wordt. Het is aan de therapeut om de uitzonderingen te benadrukken, omdat die aanknopingspunten voor de oplossing bieden. Een vraag kan zijn: ‘Wanneer zijn er momenten waarop het probleem er niet of minder is, en wat doet u op die momenten anders dan anders?’ De therapeut stelt vragen over de uitzonderingen, het liefst tot in detail. Hierbij benadrukt hij jouw aandeel in de oplossing en geeft complimenten voor wat er goed gaat.


 

 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info